Періодичні видання  2016 рік

Умовні позначення :

корп.4 –   НБ ЧНТУ , вул. Шевченко 95 

корп.8 -    НБ ЧНТУ, вул. Козацька 1а

корп.11 -  НБ ЧНТУ, вул. Стрілецька 1

корп.23  НБ ЧНТУ, вул. Белова 4

-  електронний ресурс

 

  №    

                                     Назва                                               

Періодичність

    на рік     

Місце

збереження 

1.

    Баланс- Бюджет  

корп.11*

2.

    Голос України

250

корп.11

3.

    Дзеркало тиждня. Інформаційно- аналітичний 

     тижневик 

46

Online

/ електронний ресурс /

4.

    Освіта України 

48

корп. 4

5.

    Урядовий кур’єр 

246

корп.1

6.

    Юридичний вісник України

50

корп.8

 

                             Журнали 

   
1.

    Автоматическая сварка

12

корп.4

2.

    Агроном 

4

корп.11

3.

    Агросвіт

24

корп.11*

корп.4   

4.     Адвокат 12

корп.8

5.

    Адміністративне судочинство.
    Судова практика в адміністративних справах

 

корп.8

6.

    Актуальні проблеми економіки

12

корп.11

корп.4*

7.

    Банківська справа

6

корп.4

корп.11*

8.     Безпека життєдіяльності 12

корп.4

корп.11*

9.     Безпека    інформації  

корп.4*

корп.8*

корп.11

10.     Бібліотечна планета 4

корп.4*

корп.8*

корп.11

11.     Бібліотечний вісник 6

корп.4*

корп.8*

корп.11

12.

    Будівництво і стандартизація

4

корп.4*

корп.23

13.

    Будівництво України

6

корп.4*

корп.23

14.

    Бухгалтерський облік і аудит

24

корп.4 

корп.11*

15.

    Бюджетная бухгалтерія + Оплата праці / комплект /

 

 

корп.11*

16.

    Бюлетень законодавства і юридичної практики

    України  /електронне видання /

 

корп. 8

17.

    Вісник аграрної науки 

12

корп.11

18.

    Вісник Верховного Суду України

12

корп.8

19.

    Вісник геодезії і картографії

6

корп.23

20.     Вісник господарського судочинства 6

корп.8

21.

    Вісник Книжкової палати                      

12

корп.11

    Вісник Кримінологічної асоціації України 6

корп. 8

 

22.     Вісник Національної академії правових наук 4

корп.20*

корп.8

23.

    Вісник  прокуратури

 

корп.8

24.

  Вісник фонду будівельних нормативних                             документів

12

корп.23

корп.4*

25.     Вища освіта України 4

корп.4

корп.11*

26.     Вища школа 12

корп.4*

корп.11

27.

    Вода і водоочисні технології

4

корп.23

28.

    Водопостачання та водовідведення

6

корп.23

29.     Все  про  охорону  праці  

корп.4

корп.11*

30

    Геодезия і картография

12

корп.23

31.

    Геоінформатика

4

корп.23

32.

    ГОЛОВБУХ. Праця та зарплата

 

корп.11*

33.

    ГОЛОВБУХ. Бюджет

 

корп.11*

34.

    Господарське судочинство. Судова практика у

    господарських      справах

 

корп.8

35.     Держава і право 4

корп.8

корп.11*

36.

    Держава та регіони. Серія: Державне управління 

4

корп.4

корп.11*

37.

    Держава та регіони. Серія: Економіка та              підприємство

6

корп.11

корп. 4*

38.     Держава та регіони. Серія: Право 4

корп.8

корп.11*

39.

    Довідник  спеціаліста з охорони праці +        

    Спецвипуски

12

корп.4 

корп.11*

40.     Екологічний   вісник  

корп.4 

корп.11*

41.

    Економіка АПК 

12

корп.4*

корп.11

36.

    Економіка та держава

12

корп.4 

корп.11*

37.

    Економіка України

12

корп. 4

корп.11*

38.

    Економіка. Фінанси. Право

12

корп. 4*

корп.11

39.

    Економіст

12

корп. 4*

корп.11

40.

    Економічна теорія

4

корп. 4*

корп.11

41.

    Енергетика та електрифікація

6

корп. 4 

42.     Захист   інформації  

корп.4*

корп.8

корп.11*

43.

    Землевпорядний вісник

12

корп.23

44.

    Землеустрій і кадастр

4

корп.23

45.     Інвестиції: практика та досвід 24

корп.4*

корп.11

46.

    Інтелектуальна власність в Україні

4

корп.8

корп.11*

47.     Інформаційний бюлетень з міжнародної            метрології  

корп.4*

корп.23

48.

    Известия ВУЗов. Радиоэлектроника.

 

корп.4

49.     Кадровик  01  

корп.4*

корп.8

корп.11*

50.

    Казна  України

 

корп.4

51.

    Карантин і захист рослин 

12

корп.11

52.

    Кибернетика и вычислительная техника

6

корп.4

53.

    Кибернетика и системный анализ

6

корп.4

54.

    Компоненты и технологии 

12

корп.4

55.

    Лісовий і мисливський журнал

6

корп.11

56.     Маркетинг в Україні 6

корп.4*

корп.11

57.     Маркетинг и реклама 12

корп.4

корп.11*

58.     Маркетинговые исследования в Украине 6

корп.4*

корп.11

59.     Метрологія та прилади 6

корп.4*

корп.23

60.

    Митна справа

6

корп.20

61.

    Міжнародний туризм

6

корп.11

62.

    Овощеводство

12

корп.11

63.

    Огородник 

12

корп.11

64.

    Педагогіка і психологія. Вісник академії педагогічних наук    України

4

корп.8

 

65.     Підприємство, господарство і право 12

корп.4*

корп.8*

корп.11

66.     Пожежна та техногенна безпека 12

корп.4

67.     Право України 12

корп.8

корп.11*

68.

    Прикладная механика. Международный научный журнал 

12

корп.4

69.

    Прикладная радиоэлектроника

4

корп.4

70.

    Проблеми програмування

4

корп.4

71.

    Проблемы прочности

6

корп.4

72.     Промислове будівництво та інженерні споруди 4

корп.23

корп.4*

73.

    Пропозиція

12

корп.11

74.

    Психологія і суспільство

4

корп.20

75.     Регіональна економіка 4

корп.4

корп.11*

76.

    Ринок праці та зайнятість населення

4

корп.4*

корп.8*

корп.11

77.

    Сверхтвердые материалы

 

корп.4

78.

    Сети и телекоммуникации

4

корп.4

79.

    Соціологія: теорія, методи, маркетинг

4

корп.20

80.

    Стандартизація, сертифікація, якість 

6

корп.4*

корп.23

81.

    Статистика України 

4

корп.11

82.     Страхова справа 4

корп.4*

корп.11

83.

    Судова практика.                

6

корп.8

84.     Сучасний захист інформації  

корп.4*

корп.8

85.     Теорія і практика інтелектуальної власності 6

корп.4*

корп.8*

корп.11*

корп.20

86.

    Техническая діагностика и неразрушающий    контроль

4

корп.4

  87.        Україна: аспекти праці 8

корп.11

корп.8*

корп.4*

88.     Українська  мова  

корп.4

корп.8*

89.

    Український географічний журнал 

4

корп.11

90.     Український метрологічний журнал 4

корп.4

корп.11*

91.

    Університетські наукові записки

6

корп.11

92.

    Управляющие системы и машины

24

корп.4

93.

    Фізико-хімічна механіка матеріалів

6

корп.4

94.     Філософська думка 6

корп.8

корп.4*

95.

    Фінанси України 

12

корп.11

корп.4*

96.     Формування ринкових відносин в Україні 12

корп.4

корп.11*

97.

    Хімічна промисловість України

6

корп.4

98.

    Часопис Київського університету права 

 

корп.11

99.

    Энерготехнологии и ресурсосбережение

6

корп.4

100.

    Юридична Україна

12

корп.8

101.

    Юридичний вісник України

4

корп.8